Светът за Антон Дончев

Богатият на действие разказ достига ранга на героичен епос – едно удивително постижение за нашата съвременност.

Германия, „Зигенер цайтунг“

Безспорни художествени качества, с които понякога се доближава до „Тихият Дон“ на Шолохов или „Делба“ на Чосич.

Чехия, „Словенске похляди“

Този роман се превръща в Песента на Ролан за българското мъченичество.

Франция, „Фигаро“

Българска хроника а ла Мика Валтари.

Швеция, „Хуфондстадсбладет“

» прочети още

Биография  »  Литературни награди